All listed prices are based on realtime

Dubai on Emirates

Dubai
USD $1,350

Dubai Summer Escape

Dubai
USD $1,450

Triple Delight

Singapore,Indonesia…
USD $2,350

Dubai Thank You Tour

Dubai
USD $1,300

July Nairobi & Dubai

Dubai
USD $1,250

June Nairobi & Dubai

Dubai
USD $1,250

EduFun Tour with NS&MQ…

Dubai - Kenya
USD $1,550